Uw rust gegarandeerd

 

Op het Bospark heerst orde en rust. Om u een indruk te geven volgen hier enige parkregels:

1. Iedere gebruiker is gehouden de rust en privacy van andere eigenaren, bezoeker en gebruikers van het park te respecteren.

2. Het is ten strengste verboden op het park drugs te gerbuiken en/of te verhandelen.

3. Bij het af-, en overrijden van het park geldt een maximum snelheid van 5 km. per uur.

4. Het is niet toegestaan buiten de recreatie eenheid of chalet gebruik te maken van radio, televisie of andere audiovisuele apparatuur of muziekinstrumenten te bespelen, op zodanige wijze dat het voor en ander hoorbaar is.

5. Het gebruik van motormaaiers en andere geluidshinder veroorzakende tuinapparatuur is niet toegestaan voor 10.00 uur en na 20.00 uur. Voormeld gebruik is op zon- en feestdagen geheel verboden.

6. Het buiten het recreatieobject ophangen van wasgoed is niet toegestaan vanaf 's zaterdags 13.00 uur tot en met maandagochtend 08.00 uur daarop volgend.

7. Honden dienen te allen tijde te zjin aangelijnd buiten het recreatieterrein van de gebruiker. Katten dien zoveel mogelijk binnen de grenzen van het terrein van de gebruiker te blijven.